Kompanija Tehseko

Bezbednost

slika 4

Izrada Akta o proceni rizika

Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu

Obavljanje poslova BZNR (lice za BZNR)