Kompanija Tehseko

Zaštita životne sredine

slika 3

Izrada studija o proceni uticaja projekta na životnu sredinu

Izrada studija o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

Izrada planova i konsultantske usluge u oblasti upravljanja otpadom

Konsultantske usluge kod izrade politike prevencije udesa,izveštaj o bezbednosti i plana zaštite od udesa

Izrada planova preventivnih mera o uređenju gradilišta