> TEHSEKO LICENCE

LICENCE

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji Statuta Inženjerske komore Srbije.
Licenca 371 F416 07

Pogledajte licencu

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji i Statuta Inženjerske komore Srbije.
Licenca 475 HO76 12

Pogledajte licencu

Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Pogledajte licencu

Za izdavanje licence za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite.

Pogledajte licencu

Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite.

Pogledajte licencu

Licenca za izdavanje licence za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Pogledajte licencu

Dokaz o položenom stručnom ispitu za radnike koji rade na poslovima zaštite od požara.

Pogledajte licencu

Sertifikat za korporativno upravljanje u javnim preduzećima.

Pogledajte sertifikat