Tehseko Kompanija

Reference

Naši dosadašnji radovi

Radio u Kopenhagenu (Danska) kao odgovorni izvođač radova na projektu “HOFFOR”,instaliranje sistema za otsumporavanje izduvnih gasova u energani na biomasu pri izvođenju radova od strane Francuske kompanije “LAB group”.

Urađeno viđe od 80 Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za najrazličitije oblasti proizvodnje.

Urađeno prko 50 procena rizika u zaštiti lica, imovine, objekata i poslovanja za potrebe gradskih i lokalnih samouprava (Dimitrovgrad, Surdulica, Babušnica...), javnih preduzeća (Aerodromi Niš i Kraljevo, Komunalac Dimitrovgrad, Sportski centar Pirot, Predškolska ustanova Pirot, Gradska toplana Pirot) i privatnih kompanija (Vossloh Niš, Pekarsko preduzeće Pirot, Eco Rubber Dimitrovgrad).

Urađeno preko 150 Akata o proceni rizika u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.Do sada urađeno više od 100 Tehnoloških projekata prilikom izgradnje i pokretanja industrijske proizvodnje u najrazličitijim oblastima. Najznačajniji među njima su:

  • Tehnološki projekat za Integrated micro-electronics (IMI Niš) Niška Banja.
  • Tehnološki projekat za Tigar Tyres – MIX 1 i MIX 4,
  • Tehnološki projekat Tigar “Obuće”
  • Glavni projekat sanacije i rekultivacije bivše nesanitarne deponije “Virovo” Arilje
  • Glavni projekat trajne snacije rekultivacije deponije u opštini Bela Palanka
  • Tehnološki projekat sistema za sekundarnu selekciju otpada na deponiji Vinča – Lafarge Beočin
  • Tehnološki projekat mlekare “Pogled” Rosica

Potvrda - sanacija deponije Arilje

reference potvrda

Potvrda - sanacija deponije Bela Palanka

reference potvrda 2