Projektovanje i nadzor

Vanredne situacije

slika 9

Usluga izrade dokumentacije iz oblasti vanrednih situacija u skladu sa Zakonom o smanjenu rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Sl.glasnik RS "87/2018"):

A. Procena rizika od katastrofa
B. Plan zaštite i spašavanja